Fujitsu Extreme Premium - 9LTCN / 12LTCN / 14LTCN

Fujitsu Extreme Premium - 9LTCN / 12LTCN / 14LTCN

Fujitsu har videreutviklet sin prisvinnende designmodell til å takle ekstreme vintertemperaturer. ASYG-LTCN har 49% mer varmeeffekt ved -25°C i forhold til standard varmepumpe.

  • Designpris
  • High power modus
  • Dobling av effekt ved -25C
  • Stillegående
  • Whisper mode (reduserer lyd fra utedel)
  • Uke timer
  • Bevegelsessensor som styrer effekten på pumpen
  • 10C knapp for vedlikeholdsvarme
  • DC Twin kompressor

 

  9LTCN 12LTCN 14LTCN
Oppvarming  5400  6500  7000
Varmekapasitet W (maks)  5400 6500 7000
Virkningsgrad COP   4,95  4,40  3,80
Forbruk W   2280  2620  3300
       
Kjøling       
Kjølekapasitet W (maks)   3500 4000   5400
Virkningsgrad EER   4,85  4,12  3,27
Forbruk W   1260  1700  2160
       
Lydnivå (dB)      
Lyd inne min/maks (varme)  21/42  21/43  29/47
Lyd inne min/maks (kjøling) 21/42  21/43   29/46
Lyd ute varme/kjøling  50/50  48/49  53/53
       
Dimensjoner      
Dimensjon H/B/D inne mm  282/870/185  282/870/185 282/870/186 
Dimensjon H/B/D ute mm  540/790/290  620/790/290 620/790/290